Tom

Om FUB

Om FUB
FUB är en intresseorganisation som arbetar för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 25 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om landet. I Sundsvall är vi ca 220 medlemmar med olika erfarenheter, personer med utvecklingsstörning, anhöriga eller personer som arbetar med de som har utvecklingsstörning.

Bli medlem i FUB Klicka här. 

Bidrag

Vill du vara med och stödja FUB Sundsvall kan du sätta in ett bidrag på plusgirokonto: 20 43 40-4 Märk inbetalningen med ”Gåva”.

Inre Ringen och FUB

FUB är en förening för alla som vill att personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning ska ha ett bra liv. Medlemmar är både personer med utvecklingsstörning, deras familjer och andra intresserade.

Inom FUB finns Inre Ringen. Inre Ringen är den verksamhet som personer med intellektuell funktionsnedsättning driver själva i Inre Ringen-sektioner. Sektioner betyder grupper.

En Inre Ringen-sektion är bara öppen för personer med utvecklingsstörning. Sektionerna tillhör en lokalförening eller ett länsförbund i FUB.

Alla sektioner tillsammans är Inre Ringen Sverige. Inre Ringen Sverige har en styrelse. Det är bara personer med intellektuell funktionsnedsättning i styrelsen. Inre Ringen Sverige är en del av Riksförbundet FUB.

Vart tredje år är det Riksstämma. Då träffas personer från sektioner i hela Sverige. På Riksstämman bestämmer de vad Inre Ringen ska arbeta med och vilka som ska vara med i Inre Ringen Sveriges styrelse.

Här kan du läsa Tidningen Unik

Senast uppdaterad:
maj 18, 2020