Enkät Västerås Stad

Vi har fått in svar från alla kommuner i länet mest har svarat i Västerås.
Först ut är att presentera hur läget är i Västerås hur personer med LSS insatser har haft det i Pandemin.

Vi är oroliga för våra medlemmar i FUB runt om i länet med mest utmärker sig Västerås.
80 % av de som svarat på enkäter har känt sig ensamma. Trots att alla har haft minst två insatser LSS.

Vi kommer att ge förslag hur kommuner kunde gjort för att undvika ohälsa. Tyvärr har inte någon av kommunerna rådfrågat oss.
Vi har mycket erfarenhet att anpassa vår verksamhet i Pandemin i Västerås under 2020 deltog över 800 personer på våra aktiviteter.

 

 

Senast uppdaterad:
juni 15, 2021