Tom

Samverkan LSS frågor

Hallstahammar blev den bästa LSS kommunen i Västmanland 2020

Ni kan läsa motiveringen i pressmeddelande under bilagor.

 

I slutet av 2019 skickade vi ut ett brev till alla kommuner i Västmanland.
Vi har inte hittat någon kommun mer än Västerås som samverkar om LSS frågor.

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 14 och 15 § redogör lagstiftaren för vilka särskilda uppgifter som gäller för kommunen.

LSS § 15:7 ”Till kommunens uppgifter hör att samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder”.

Syftet med samverkan

Syftet med samverkan är att ge funktionshinderorganisationer (fd. handikapporganisationerna) inom LSS-området möjlighet att utöva inflytande över beslut som fattas av xx kommun inom ramen för LSS-lagen. Organisationerna ”skall ges möjlighet att påverka, att lämna förslag och att ge synpunkter för att viktiga kunskaper och erfarenheter skall kunna tillföras verksamheten”. (Prop. 1992/93:159)

Nu har vi haft samverkan med
Köping, Fagersta, Hallstahammar, Sala, Västerås och snart Surahammar.
Vi har upplevt en väldigt positiva möte i våran samverkan.

Vi kommer inom kort att lägga ut alla minnesanteckning från våra möten.
Vi vill gärna att ni kommer med frågor som ni funderar på.

Senast uppdaterad:
mars 9, 2021