Enkät

Många av FUBs medlemmar har fått ändra sitt sätt att leva när covid-19 pandemin kom. Alla har fått göra det, men personer som har insatser enligt LSS har påverkats i större utsträckning. Därför vill Länsförbundet FUB Västmanland undersöka hur FUBs medlemmar som har egen erfarenhet av IF (intellektuell funktionsnedsättning) påverkats av covid-19 pandemin. Vi kommer att sammanställa enkäten och redovisa den här på Facebook i en enkel form samt använda den i vårt samarbete med kommunerna i länet. Om du inte klarar av att göra den själv, be en anhörig, din kontaktperson eller någon annan i din närhet att stötta dig. Någon av våra medlemsrådgivare och rättsombud kan också hjälpa dig. Vi vill gärna ha ditt svar senast 31 maj.
Du får gärna svara här även om du inte är medlem i FUB.

Alla frågor gäller perioden 1 mars 2020 – 31 mars 2021

https://forms.gle/pQT6EbW9T3wwUi9R9

Senast uppdaterad:
maj 2, 2021