God fortsättning

Vi har haft ett konstigt år våra verksamheter har i stort sett legat nere.
Nu hoppas vi att 2021 blir ett bra år och vi kan träffas igen.

Lite summering av 2020

 • Samverkan med sex kommuner i länet
 • Ombudsmöte digitalt på tre olika orter i länet
 • Två nya Rättsombud och en medlemsrådigare utbildades
 • Digitalt Förbundsstämma
 • Arvsfondprojekt beviljades på 8 078 998 kronor Gott liv äldre
 • Föreläsningar för Stödpedagoger
 • Projektet Gott liv äldre startar augusti 2020 läs mer här https://gottliv.nu/
 • Digitala seminarium
 • Webbinarium LSS utredningen
 • Utbildning Rättsombud och Medlemsrådgivare
 • Föreläsning Biståndshandläggare två kommuner
 • Hallstahammar kommun blev bästa LSS kommun i Västmanland
 • Länsträff Riksförbundet FUB
 •  DigiJag seminarium https://vimeo.com/401963148/491c777d42
Senast uppdaterad:
januari 12, 2021