Rapport digital Förbundsstämma

Kort rapport från digitala Förbundsstämman 2020

 

Margareta och Mia deltog digitalt tillsammans hemma hos Margareta. En väldig bra genomförd stämma med någonstans mellan 80–100 personer som deltog från hela landet. Ombud personal RFUB och förbundsstyrelsen. Vi tog beslut om Årsredovisningen 2018–2019, arvoden, extrastämma för FUB 7–9 maj 2021 och Inre Ringen 6–7 maj 2021, omval av förbundsstyrelsen utom en ledamot som avböjt. Vi beslutade att inte ersätta om det blir akut så får förbundet kalla till ännu en extra stämma. Verksamhetsinriktning 2020–2024 fanns tydligt i senaste numret av Unik. Endast en ändring att det numera heter regioner i hela landet.

Medlemsavgifter var det en längre diskussion om det blev omröstning och förslaget blev att höja medlemsavgiften till 300 kronor huvudmedlem och 60 kronor familjemedlem. Det fanns också ett nytt förslag att höja 30kronor 2021 och ytterligare 30 kronor 2022 det röstades ner. Mest positiva till höjningen var flera personer med egen erfarenhet. Alla lokalföreningar kommer att få en bättre ekonomi med höjningen eftersom det kommer mer pengar.

 

Vid datorn

/Margareta Hallner ordförande FUB Västmanland och kassör i FUB Västerås

Senast uppdaterad:
maj 11, 2020