Vad hade Västerås Stad kunnat göra bättre

Sammanställning av enkät LSS i Västerås och tankar vad som kunde gjorts bättre.

Vi kommer att sammanställa svar från övriga kommuner i länet!

Kontakt med God man, förvaltare eller anhörig
Nästan 30% har inte alls haft kontakt god man/förvaltare eller anhörig.
FUB stöter ofta på att personal inte vet vad god man/förvaltares uppdrag är.
Personal på särskilda boende borde uppmuntra att ta digital kontakt.
I alla boende så finns det Wifi för dokumentation och alla boende borde ha
tillgång till läsplatta för att stötta boende.

Personal har tillgång Wifi i särskilda boende för att kunna dokumentera några utförare
ser till att boende får tillgång till Wifi.

Resultatet visar att strax under 50 % har inte
tillgång till Wifi vilket är väldigt olyckligt.

Över 70 % har behov att träffa GM anhörig
dom behöver hjälp att hålla kontakt.
70 % svarar att de vill ha kontakt via digitala medier.

Dags att bygga ut nya tekniken och se till att personal kan den nya tekniken det
ser väldigt illa ut på många boende.

67% har inte fått ta emot besök i lägenheter vi hänvisar till skrift från Socialstyrelsen vi
hänvisar till den Dnr 4.3-16795/2020 här finns en länk till skriften.
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/
artikelkatalog/ovrigt/2020-11-7031.pdf
Arbetssätt vid covid-19 inom bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
Socialstyrelsen har tydliggjort vad som gällde i maj 2020 det struntade många utförare
att följa.

Läs mer under bilagor!

Senast uppdaterad:
juni 21, 2021