Almedalen: Anhöriga som assistenter – Oumbärliga? Ifrågasatta? Misstänkliggjorda?

Plats: Mötesplatsen Full delaktighet. Birgers gränd 1 (Tidigare Kafé Strandporten)
Ingången till mötesplatsen Full delaktighet

Seminariet kommer att filmas för webbsändning på www.fulldelaktighet.se.

Varför har synen på anhöriga som assistenter förändrats? Är anhöriga ett hinder för personer med utvecklingsstörning att bli självständiga? Missbrukar anhöriga assistansersättningen? Vad säger fakta? Vad säger forskningen?

Moderator: Lennart Magnusson, verksamhetsansvarig Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

I panelen:

  • Désirée Pethrus, särskild utredare LSS-utredningen
  • Karin Flyckt, funktionshindersamordnare, Socialstyrelsen
  • Barbro Berger, lärare, förälder, personlig assistent, medlem i FUB

 Tillgänglighet:

  • Teckenspråkstolkning
  • Teleslinga finns
  • Tillgängligt för rullstol
  • Syntolkning

Riksförbundet FUB ordnar fyra seminarier under politikerveckan i Almedalen. Övriga tre seminarier:

Almedalen: Vilket gav bäst resultat? En brors upprop på sociala medier eller Arbetsförmedlingens miljarder?

Almedalen: Waterfrontfika: Funktionsrättskonventionen – bara när det passar?

Almedalen: Sluta med dåliga ursäkter – Alla har rätt till nätet

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se