Hoppa till innehåll

Om FUB

Riksförbundet FUB arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga ska kunna leva ett gott liv.

Vi är ungefär 25 000 medlemmar i 152 lokalföreningar och 21 länsförbund runt om i landet. Personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga är medlemmar i FUB, liksom många andra som delar vår grundsyn.

Bli gärna medlem du också – klicka här!

Läs mer

För att nå målet om ett gott liv för alla med intellektuell funktionsnedsättning bedriver FUB opinionsbildning och påverkansarbete bland allmänhet och beslutsfattare.

FUB bidrar i media och genom egna kanaler med sakkunskap och erfarenhet från personer som har IF och deras anhöriga.

FUB bedriver intressepolitiskt påverkansarbete och samverkan, för att kunna vara med innan viktiga beslut tas, som handlar om personer med IF. Det gäller stat, regioner och kommuner, myndigheter, andra beslutsfattare och ansvariga huvudmän – alla som har inflytande över personer med IF och deras liv.

FUB samarbetar med andra funktionsrättsorganisationer i gemensamma frågor och  deltar i internationellt utbyte av kunskap och intressepolitiskt arbete.

FUB verkar för att forskning om IF ständigt utvecklas, tillvaratas och lyfts fram.

FUB:s arbete har två dokument om mänskliga rättigheter som grund:

Dessutom finns i Sverige Lag om Stöd och service, LSS, som säger att alla personer med IF ska kunna leva ett gott liv.

Mer om vad FUB arbetar med just nu finns i FUB:s verksamhetsinriktning 2020-2024, se under Bilagor.

FUB:s namn

Namnet FUB är inte längre en förkortning.

Från början (50-talet) betydde FUB ”Föreningen för Utvecklingsstörda Barn”. Så småningom lade man till ”unga och vuxna”.

Efter ett tag bytte man, enligt människan först-principen, från att säga ”utvecklingsstörd” till att säga ”med utvecklingsstörning”, och gjorde så även i FUB:s namn.

Numera har vi ändrat begrepp och använder intellektuell funktionsnedsättning (IF). (En del av FUB:s medlemmar säger fortfarande ”utvecklingsstörning”, och det är upp till var och en. Ordet utvecklingsstörning finns också kvar i vissa material tex; vi byter ut successivt.) Därför heter vi numera bara ”Riksförbundet FUB”.

Bilagor