FUB tycker

FUB:s vision:

Ett samhälle, en värld där personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning kan leva sitt liv som alla andra.

Att påverka beslutsfattare och andra berörda är centralt i FUB:s arbete för ett bättre liv och en bättre värld för FUB:s målgrupp. FUB samverkar med kommuner, landsting, riksdag och hos myndigheter inom olika samhällsområden.

På de här sidorna hittar du uttalanden, rapporter, pressmeddelanden, policydokument och ledartexter.

Just nu: FUB:s arbete för att stärka LSS – läs mer här!

Senast uppdaterad:
måndag 9 mars 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se