FUB tycker

FUB:s vision:

Ett samhälle, en värld där personer med utvecklingsstörning kan leva sitt liv som alla andra.

Att påverka beslutsfattare och andra berörda är centralt i FUB:s arbete för ett bättre liv och en bättre värld för FUB:s målgrupp. FUB bevakar personer med utvecklingsstörnings intressen i kommuner, landsting, riksdag och hos myndigheter inom olika samhällsområden.

Här hittar du uttalanden, rapporter, pressmeddelanden, policydokument och ledartexter.

Just nu: FUB:s arbete för att stärka LSS – läs mer här!

Senast uppdaterad:
måndag 4 februari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se