Stöd FUB

Stort tack för att du vill stödja vårt arbete för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska fortsätta synas och höras. Vi vill att fler ska vara medborgare och medskapare i vårt samhälle. Vi vill att fler ska få ett gott liv. Ett av de bästa sätten att stödja vårt arbete är att bli medlem, oavsett om du sedan vill vara aktiv eller inte. Bli medlem i FUB – klicka här. Du kan också ge en gåva, se i menyn här till vänster.

Riksförbundet FUB:s långsiktiga mål är att personer som har en utvecklingsstörning ska ha samma rättigheter och samma möjligheter till delaktighet i samhället och självbestämmande som andra utan utvecklingsstörning har. Som grund för våra långsiktiga mål har vi FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 

Riksförbundet FUB har ett 90-konto. Vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Riksförbundet FUB är medlemmar i Giva Sverige. Giva Sverige är branschorganisationen för tryggt givande. (Tidigare FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd.) Klicka på Läs merför att få veta mer om vårt arbete för att följa Giva Sveriges riktlinjer.

Läs mer

Senast uppdaterad:
måndag 27 januari 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se