Basutbildning för förtroendevalda

I samverkan med Riksförbundet FUB anordnar FUB i Östergötlands län en basutbildning för nuvarande och blivande förtroendevalda i Östergötlands och Örebro läns läns- och lokalföreningar.

Plats: Möteslokal 138 på Fontänen (Huvudingång, plan 1), Västra vägen 32, Linköping

Lunch och fika ingår.

Dagens innehåll: FUB:s organisation, styrelsearbete, intressepolitiskt arbete, empowerment, hur kan vi tillsammans arbeta för att främja hälsa för våra medlemmar?

Max antal: 30 personer. Så först till kvarn…

Anmälan senast den 22/10 till e-post: 013-153526@bredband.net . Ange namn, förening, tel.nr och ev. särskild kost.

Om du vill fråga om något ring till Gunnar Besson på kvällstid: 013-15 35 26.

Välkomna!

 

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se