Klippans Riksstämma

Föreningar och Klippan sektioner väljer ombud som diskuterar motioner och kommande verksamhet för Klippan. I år ingår också en temadag om hälsa 24-25/5 som även deltagare från FUB:s Förbundsstämma deltar i.

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se