Krisberedskapsveckan

FUB deltar i krisberedskapsveckan vecka 39!

Riksförbundet FUB medverkar under Krisberedskapsveckan för att synliggöra hur viktigt det är att planera för framtida kriser av olika slag. Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig.

Krisberedskapsveckan anordnas i år för 5:e gången och infaller under vecka 39 (27/9 – 3/10). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar, är även ansvarig för kampanjen under vecka 39.

Covid-19 pandemin har synliggjort att samhällets beredskap behöver öka inom en rad olika områden. Socialstyrelsen konstaterar exempelvis i sin färska rapport Covid-19:s konsekvenser för personer med insatser enligt LSS (augusti 2021) att personer med LSS-insatserna daglig verksamhet och bostad för vuxna har drabbats extra mycket under pandemin. Endast 40 procent av kommunerna hade enligt Socialstyrelsen aktuella kontinuitetsplaner 2020 för bostäder enligt LSS. En kontinuitetsplan ska innehålla information om vad personalen ska göra vid en störning i verksamheten eller vid en kris, exempelvis en pandemi.

Ungefär 60 procent av kommunerna brukar delta i Krisberedskapsveckan och MSB hoppas på liknande siffror i år. Kampanjveckan är ett bra tillfälle för lokalföreningarna att ställa frågor till kommunen om beredskapen i LSS-verksamheten.

Förslag på frågor att ställa till kommunen:

  • LSS-verksamhet räknas som samhällsviktig verksamhet: Vilken beredskap fanns i kommunen vid pandemins början för att säkerställa LSS-verksamheten? Fanns en kontinuitetsplan? Om inte: Kommer kommunen ta fram en plan?
  • Vilka lärdomar har kommunen dragit när det gäller krisberedskapen i LSS-verksamheten under pandemin?
  • Har kommunen följt upp hur personer med LSS-insatser har påverkats av pandemin? Det kan t.ex. handla om ej verkställda beslut, besöksförbud och stängda gemensamhetsutrymmen i LSS-bostäder.
  • Hur har kommunens information till anhöriga om smittspridning och skyddsåtgärder i LSS-verksamhet fungerat under pandemin? Vilka lärdomar har man gjort?
  • Vilken beredskap har kommunen inför andra kriser, exempelvis ett längre elavbrott under vintertid eller en långvarig värmebölja? Finns reservaggregat och fläktar eller luftkonditionering att tillgå i LSS-bostäderna?

Se även FUB:s dokument om samverkan om krisberedskap i LSS-verksamhet (länk)

Senast uppdaterad:
tisdag 14 september 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se