Temakväll om digital delaktighet för anhöriga

Vi har i våra projekt Anpassad IT och DigiJag sett vilka möjligheter digitala verktyg kan ge personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Ändå är det så många i denna målgrupp som står utanför det digitala samhället. Vad kan vi göra åt det? Hur kan nätet bli en trygg och säker plats?

Anmäl dig till temakväll om digital delaktighet för anhöriga 24 maj 18:00-20:00 – klicka här!

Mötet blir på Zoom. Du får länk innan.

Har du frågor kan du ringa eller mejla Kerstin Gatu, 070-257 00 62, kerstin.gatu@morafhsk.se.

Senast uppdaterad:
måndag 3 maj 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se