Webbinarium om barn, språk och kommunikation

Barnkonventionen är lag i Sverige sedan 2020. I barnkonventionen står det att alla barn har rätt till liv och utveckling. Alla barn har rätt att höras och att få vara delaktiga.

Men alla barn får inte utveckla sitt språk och sin kommunikation?

Hur kan vi använda Barnkonventionen för att hävda alla barns rätt till språk och kommunikation?

Riksförbundet FUB, Riksförbundet DHB och IAKM Sverige ordnar ett webbinarium för att lyfta det här.

Program:

  • Barns rätt till språk – alla barns rätt – föreläsning med Iréne Johansson
  • Har alla barn rätt till ett språk? Tre familjer berättar om sina erfarenheter.
  • Panelsamtal – rätten till språk och kommunikation i ljuset av Barnkonventionen.

Webbinariet kommer att teckenspråkstolkas.

Medverkande:

Iréne Johansson, professor i specialpedagogik och fonetik
Christina Heilborn, förbundssekreterare, FUB
Camilla Lindahl, lärare och forskare i flerspråkig undervisning för döva
Maria Melin, processamordnare med ansvar för barnrättsfrågor, Myndigheten för delaktighet
Åsa Wikström, verksamhetsområdeschef, Specialpedagogiska skolmyndigheten
Rigmor Boström, ordförande IAKM Sverige
Robert Öberg, moderator

Sändning via Zoom webinars. Du som åhörare syns och hörs inte under sändningen. Du kan ställa frågor i chatten.

Klicka här för att anmäla dig!

Max antal deltagare: 100 personer

Inbjudan finns också som utskrivbar pdf – se under Bilagor.

Senast uppdaterad:
torsdag 8 april 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se