Webbinarium om FUB:s nya rapport om gode män och förvaltare

Obs: Det här webbinariet kommer inte vara på enkelt språk. Den 30 mars ordnar FUB ett webbinarium om rapporten för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

– Systemet med ställföreträdare är föråldrat och borde göras om helt. Det handlar om människosyn, säger Torbjörn Odlöw, jurist och forskare.

Torbjörn Odlöw har tillsammans med FUB skrivit rapporten ”Kunnig, engagerad och tillgänglig – om rollen som ställföreträdare för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning”.

På webbinariet kommer Torbjörn presentera innehållet i rapporten och förbundsjurist Julia Henriksson kommer berätta vad FUB tycker om gode män och förvaltare.

Ingen anmälan! Webbinariet är på Zoom, gå in på denna länk cirka tio minuter innan mötet början.

Läs också mer i FUB:s tidning Unik nummer 1, 2021, sidorna 26-31.

Detta föreslår FUB:

  • Samma stöd oavsett var man bor. En nationell myndighet får ansvaret.
  • Tydligare krav på ställföreträdare och överförmyndare.
  • Obligatorisk utbildning för alla ställföreträdare.
  • Höjd kompetens hos överförmyndare.
  • Samarbete med organisationer som FUB.
Senast uppdaterad:
måndag 22 februari 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se