FUB FALKENBERG

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv.

FUB arbetar också för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få synas, höras och ta plats.

På vår hemsida hittar du information om vår lokalförening och om vad som är på gång i vår kommun.
Klicka här så kan du läsa FUB Falkenberg:s stadgar.
Klicka här så kan du läsa vår Verksamhetsberättelse för 2020.

FUB Falkenbergs organisationsnummer: 849000 – 5751
E-post: info@falkenberg.fub.se

Vi hoppas att FUB som förening ska fortsätta växa, utvecklas och bli ännu starkare. Ju fler vi är, ju starkare kan vi vara.
Vi önskar för 2021 att vi blir ännu fler medlemmar och att fler aktivt vill delta i styrelsearbete och aktiviteter. Vi har många uppdrag och behöver hjälpas åt så att föreningen ska kunna fortsätta arbeta med alla viktiga frågor framöver.

Skulle du vilja vara med i vår styrelse eller på annat sätt aktivt delta i föreningen så kan du kontakta vår ordförande Karin eller någon annan i styrelsen.
Just nu söker vi en ledamot, en kassör samt två personer till vår valberedning.
Klicka här så får du veta mer om vad kassören i föreningen gör.

Policy för publicering av bilder hittar du under Läs mer

Länsförbundet Halland
FUB Halland

Kontaktperson

Karin
Borgström
karin.borgstrom@outlook.com
070-598 06 07

Bankgiro

114-1407

Länsförbund

FUB Hallands län