Tom

Samverkan

Här samlar vi frågor som är aktuella och som vi vill ha svar på eller ämnen som vi vill vara med och diskutera.

Ett samtalsämne som alltid är aktuellt är uppföljning och kvalitetsfrågor vad gäller boende, daglig verksamhet m.m.

Just nu samverkar vi tillsammans med kommunen vad gäller framtagandet av Strategisk handlingsplan inom LSS. Det handlar om framtidens boenden och dagliga verksamheter.

Mer information och tidigare aktuella ämnena hittar du under Läs mer.

Läs mer

Senast uppdaterad:
september 20, 2021