Tom

Anhörigstöd Funktionsrättslots

Anhörigstöd i Falkenbergs Kommun                                 

Behöver någon din hjälp för att klara sin vardag? Det kan gälla vård och stöd men också att handla mat eller att följa med till läkaren.

I Falkenbergs kommun finns Anhörigstödet som vänder sig till dig som hjälper en person som inte klarar sig själv. Det kan vara en partner, en förälder, en granne eller en vän som är långtidssjuk, har en funktionsnedsättning eller är äldre.

Hos oss på Anhörigstödet får du en paus i vardagen. Våra aktiviteter är kostnadsfria.

  • Genom vårt nätverk träffar du andra som har samma tankar och erfarenheter som du
  • Du får tips som kan underlätta din vardag
  • Du kan delta i hälsofrämjande aktiviteter som hjälper dig att ta hand om dig själv

Vill du veta mer – ring eller maila:
Anne-Lill Andersson
Anhörigkonsulent
Socialförvaltningen
Falkenbergs kommun
0346/88 62 93
0705-08 89 86

Klicka här så kommer du till Falkenbergs kommuns webbsida för Anhörigstöd.

Funktionsrättslots

Funktionsrättslotsens uppdrag är ett informera och vägleda dig som har någon form av funktionsnedsättning. Målet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Lotsens roll är att lyssna in, föra dialog och guida rätt. Det kan vara frågor som rör vardagen utifrån aktuell funktionsvariation.

Bland annat: Vart man vänder sig, Hur något fungerar, Stöd och hjälp och Tips

Funktionsrättslotsen tar inga beslut och företräder inte enskilda personer.
Tjänsten omfattas av tystnadsplikt och är kostnadsfri.

Klicka här så kommer du till Falkenbergs kommuns webbsida för Funktionsrättslots.
Vill du veta mer – ring eller mejla
Karin Rydén
Funktionsrättslots
Telefon: 0346-88 54 65
Mobil: 076-809 43 13
e-post: karin.ryden@falkenberg.se

Senast uppdaterad:
oktober 15, 2021