Tom

Bli medlem

FUB har medlemmar med olika erfarenheter.

Det kan vara personer med intellektuell funktionsnedsättning/IF, anhöriga, personal och andra intresserade.

Medlemsavgiften för 2021 är 300:- för huvudmedlem och 60:- för familjemedlem.

Alla behövs i vår gemenskap.
Tillsammans är vi starka!

Vill du bli medlem kan du kontakta lokalföreningen i din kommun.

FUB Kungsbacka
Kontaktperson Kerstin Tegnér
Telefon: 070-403 49 91
e-post: kerstin.tegner@telia.com

FUB Varberg
Kansli
Telefon: 072-332 04 20
e-post: info@varberg.fub.se

FUB Falkenberg
Kontaktperson Monica Carlsson.
Telefon: 070-638 60 04
E-post: monica.c47@telia.com

FUB Halmstad/Hylte
Kansli
Telefon: 076-029 22 74
e-post: fub.halmstad@telia.com

FUB Laholm
Kontaktperson Eivor Baumgarten
Telefon: 0430-121 83
e-post: baumgarten@telia.com

Senast uppdaterad:
mars 4, 2021