Tom

Länkar och Bloggar

Här hittar du länkar och bloggar till andra sidor med bra information

Länkar
RiksFUB:s hemsida

FUB Råd och stöd På de här sidorna finns information om vilken rätt till stöd från samhället personer med utvecklingsstörning har.

Föräldrakraft En tidning om barn och ung i behov av särskilt stöd.

Livsbild En digital insamling av berättelser om att leva med funktionsnedsättning.

Om utvecklingsstörning

Rådgivning En film som handlar om våra rättsombud där vår egen  Willy Engebrethsen medverkar i.

Socialstyrelsen

Återupprätta LSS En sajt med information om lagen om LSS och där man tar upp vad som händer krig LSS just nu.

Syskonkompetens En plats för dig som vill veta hur det är att vara syskon till en syster eller bror med funktionshinder.

Bloggar
FUB bloggen En debattblogg där det finns intressanta inlägg att ta del av och man kan själv ställa frågor.

 

Senast uppdaterad:
augusti 4, 2021