Tom

Styrelse

Länsförbundets styrelse 2021 består av

Ordförande: Kerstin Tegnér, Kungsbacka
Kerstin Tegner

Vice ordförande: Monika Johansson-Björk, Halmstad

Sekreterare: Monica Carlsson, Falkenberg
Monica

Vice sekreterare: Inger Myrén, Falkenberg

Kassör: Vakant

Övriga ordinarie ledamöter:
Ingela Glimtén Hallgren, Kungsbacka
Kai Hietikko, Varberg
Karin Borgström/Medlemsrådgivare, Falkenberg
Eivor Baumgarten, Laholm

Ersättare:
Inga-Karin Kindstrand, Kungsbacka
Lennart Nilsson, Varberg
Ingvar Birgersson, Laholm
Jeannette Nilsson, Halmstad

AU: Kerstin Tegnér, Karin Borgström, Monica Carlsson och Monika Johansson-Björk

Adjungerande ledamöter:
Willy Engebrethsen Falkenberg styrelsen
Monica Carlsson, Falkenberg styrelsen/Sekreterare
Gunilla Karlsson/Inre Ringen Halland, Falkenberg
Britt Rehbinder/Regionhandikapprådets Referensgrupp, Varberg

Rättsombud: Willy Engebrethsen

Revisorer: Ann-Sofie Borglund, Varberg och Evert Jansson, Halmstad

Ersättare: Ingrid Hjelmgren, Kungsbacka och Arne Svärd, Falkenberg

Valberedning:
Peo Borg, Kungsbacka
Håkan Stener, Varberg
Gunnel Carlsson/Sammankallande, Falkenberg
Ingvar Nilsson, Halmstad
Lars Jönsson, Laholm

Årsredovisningar finns under Bilagor

Senast uppdaterad:
april 19, 2021