Regionala Funktionshinderrådets Utmärkelse/Pris 2021

Nu är det åter dags för Regionala funktionshinderrådet i Halland att utse en kandidat att dela ut utmärkelse/pris till.

Personen ifråga ska ha ett personligt engagemang och ha gjort betydelsefulla insatser som kommit människor med funktionsnedsättning i Halland till del.

Föreningar och enskilda personer i Halland är välkomna att lämna in namnförslag med motivering senast den 31 oktober 2021 till:
Regionala funktionshinderrådet i Halland
c/o Yvonne Danielsson
Kommunikationscentrum
301 85  HALMSTAD

Under Bilagor hittar du en fil att skriva ut.

Senast uppdaterad:
september 22, 2021