Läger vid FUB gården i Glava

I år kommer vi anordna 3 läger vid FUB gården i Glava

period 1: 18-20/7

period 2: 20-22/7

period 3: 8-10/8

Anmälan till FUB:s kansli 070-605 26 20

Senast uppdaterad:
juni 16, 2022