Tom

Ansökan om ett vanligt liv

Självklart för dig. Ansökan för oss

Mycket i ditt liv är så självklart. Att gå på bio, träffa kompisar, träna, fika, resa. Så borde det vara för alla, men så är det inte.

Vi som har en utvecklingsstörning behöver stöd och hjälp för att klara av vardagen. En kontaktperson som kan följa med oss är skillnaden mellan ett bra och ett dåligt liv. Men det måste vi ansöka om och tyvärr blir det ibland avslag. Rätten till ett vanligt liv borde vara lika självklar för oss, eller hur?

Det här gör FUB

FUB arbetar för personer med utvecklingsstörning. Vi bevakar frågorna inom olika samhällsområden – hos kommuner, landsting, riksdag och myndigheter. Vi sprider information, skapar mötesplatser och ordnar aktiviteter. Vi erbjuder medlemsstöd genom medlemsrådgivare, rättsombud, ombudsmän och förbundsjurist.

Vårt mål är att personer med utvecklingsstörning ska ha samma rättigheter och samma möjligheter till delaktighet och självbestämmande som alla andra.

Håller du med?

false

 

Senast uppdaterad:
december 6, 2019