Tom

Om FUB

FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, är en religiöst och politisk obunden intresseorganisation. I lokalföreningar över hela landet verkar FUB för att personer med utvecklningsstörning ska få det stöd de behöver för att kunna leva ett gott liv.

FUB arbetar med intressepolitiskt påverkansarbete, nationellt, regionalt och lokalt, inom viktiga områden som rör barn, unga och vuxna, t.ex. förskola och skola, fritid, LSS, hälso- och sjukvård, socialförsäkring, färdtjänst, arbete, sysselsättning och boende.

Utvecklingsstörning är ett funktionshinder som på olika sätt och olika mycket påverkar livet för ungefär 38000 barn och vuxna samt deras anhöriga i vårt land.

När man har en utvecklingsstörning tar det längre tid att förstå och lära sig nya saker. Men alla kan utvecklas. Med ett personligt stöd, gott bemötande och bra hjälpmedel kan svårigheterna bli mindre och utmaningar besegras genom att

  • man blir förstådd även om man inte med ord kan få fram vad man vill
  • man får rätt hjälp för att begripa tid, pengar och tidningars nyheter även om man inte kan läsa och räkna
  • man får respekt för allt man faktiskt klarar på egen  hand
  • man får just så mycket stöd som behövs i varje situation och man få hjälp att lära sig mera!
Senast uppdaterad:
december 6, 2019