Tom

FUB:s mål

Alla människor har lika värde.

Det innebär att:

  • Alla har rätt till goda och jämlika levnadsvillkor.
  • Alla ska bemötas av förståelse och respekt för den personliga integriteten.
  • Alla utifrån sina förutsättningar ska ges möjlighet att påverka sitt liv och sin vardag.
  • Alla människor har samma rättigheter och skyldigheter.
  • Alla har rätt till en god och allsidig personlig utveckling.
  • Samhället har det yttersta ansvaret för att varje enskild individ får det stöd han eller hon behöver.

Klicka på Läs mer för att läsa om FUB:s mål.

I bilagan finns ett dokument med FUB:s värdegrund och mål. Där kan du läsa ännu mer om FUB och vårt arbete för att nå våra mål.

Läs mer

Senast uppdaterad:
december 6, 2019