Tom

Reclaim LSS

Vårt mål är att återta LSS! Att de personer som omfattas av lagen ska kunna leva som andra trots sina funktionshinder är målet för LSS. På bloggen Reclaim LSS skriver man om LSS och att vi vill återta lagen, så att LSS lever upp till dess ursprungliga intententioner även i praktiken.

Lär mer på Reclaim LSS

Senast uppdaterad:
januari 17, 2020