Tom

Tips på fonder

Här hittar du information om hur man gör när man ska ansöka om pengar från fonder. 

Det finns många fonder och stiftelser som personer med funktionsnedsättning kan ansöka pengar från. Ofta har fonderna olika krav för att man ska kunna få bidrag. Det kan handla om en viss ålder eller att man bor i en viss kommun eller del av Sverige eller har en specifik diagnos. De flesta fonder har ett sista ansökningsdatum.

Mer info hittar du under Läs-Mer-Text.

Lista på fonder

Läs mer

Senast uppdaterad:
januari 17, 2020