Tom

Självbestämmandet – själva poängen med LSS

Självbestämmande och delaktighet är målet med LSS, lagen om stöd och service.

Utan självbestämmande blir delaktigheten inte mycket värd.

Utan självbestämmande är inte LSS något annat än en beskrivning av ett antal tjänster och institutioner.

Det är valfriheten och självbestämmandet som är det unika i vår lagstiftning. 

Att det skulle ta tid att förändra attityder var vi beredda på.

Men just nu drivs utvecklingen tillbaka när det gäller själva kärnan i målsättningen – självbestämmandet.

Och de som driver på är de som har något att vinna på vår maktlöshet. Nämligen de som är ansvariga för att se till att vi får det stöd vi behöver, men som också är tvungna att betala en stor del av kostnaderna – kommunerna.

Rätten till självbestämmande är så central en rättighet kan bli, och nu är den allvarligt hotad. 

När du får ett beslut du inte är nöjd med måste du överklaga! Det är vårt råd till våra medlemmar!

Läs mer

Senast uppdaterad:
januari 17, 2020