Tom

Funktionsrätt Västerås

FUB Västerås jobbar i samverkan med föreningar inom Funktionsrätt Västerås.

Funktionsrätt Västerås är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för föreningar för personer med funktionsnedsättning inom Västerås Stad. Genom Funktionsrätt Västerås arbetar medlemsföreningarna tillsammans gentemot Västerås Stad,

Om du har några frågor du vill att vi ska ta upp kontakta oss på info@vasteras.fub.se
eller ring FUB 021-12 54 89 

Föreningar som ingår i Funktionsrätt Västerås
Asma Allergiföreningen, Autism & Asperger föreningen, Afasiföreningen, DHR Västeråsavdelningen, FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, HRF, Hörselskadades Riksförbund, NEURO förbundet, Reumatikerföreningen Västerås RBU, Rörelsehindrade Barn och Ungdom RTP Personskadeförbundet Västerås, SRF, Västerås- Kolbäcksdalen  och Västmanlands Intresseförening för Psykotiskt sjuka.

Funktionsrätt Västerås samverkansgrupper

 

  • BUF barn ungdomsförvaltningen/Arbetsmarknad
  • KIFF kultur och idrott   
  • Samverkan Social frågor och pedagogiska frågor
  • Tillgänglighet fysisk psykisk tillgänglighet

Minnesanteckningar för våra möten hittar du på  Funktionsrätt Västerås hemsida. 

https://www.vhsfunktionsrattvasteras.se/

Senast uppdaterad:
mars 9, 2021