Tom

Funktionsrätt Västerås

FUB Västerås jobbar i samverkan med föreningar inom Funktionsrätt Västerås.

Funtionsrätt Västerås är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för föreningar för personer med funktionsnedsättning inom Västerås Stad. Genom Funtionsrätt Västerås arbetar medlemsföreningarna tillsammans gentemot Västerås Stad, Funktionsrätt Västmanland och övriga.

Om du har några frågor du vill att vi ska ta upp kontakta oss på info@vasteras.fub.se
eller ring FUB 021-12 54 89 

Föreningar som ingår i Funktionsrätt Västerås
Asma Allergiföreningen, Autism & Asperger föreningen, Afasiföreningen, DHR Västeråsavdelningen, FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, HRF, Hörselskadades Riksförbund, NEURO förbundet, Reumatikerföreningen Västerås RBU, Rörelsehindrade Barn och Ungdom RTP Personskadeförbundet Västerås, SRF, Västerås- Kolbäcksdalen  och Västmanlands Intresseförening för Psykotiskt sjuka.

VHS samverkansgrupper

  • Samverkan Social frågor och pedagogiska frågor
  • Tillgänglighet fysisk psykisk tillgänglighet
  • KIF kultur och idrott   

Minnesanteckningar för våra möten hittar du på  Funktionsrätt Västerås hemsida. 

Senast uppdaterad:
oktober 18, 2020