Tom

Styrelsen

Årsmötet 7 mars beslutade om en ny styrelse
2020-2021 mars

ordförande
Mia Wengelin omval
vice ordförande
Annika Öhrn
sekreterare
Marie Lindström omval 2 år
kassör
Margareta Hallner
vice sekreterare 
Frida Arvidsson omval 2 år
Ledamöter
Malin Kättström omval 2 år
Camilla Gunnarsson
Michael Malmer

Tre ersättare för ett år
Leena Bryggman,
Urban Tersén
Magnus Ström.

Val av två revisorer för 1 år

Per Ålberg och Anders Carlsson
Val av revisorsersättare 1 år
Louise Malmsten Lindqvist

Vi är glada vi har stor erfarenhet tillsammans som kommer att föra oss framåt i vårt arbete. Vi jobbar på att sätta FUB på kartan. Men vi får inte glömma Klippan vår styrelse med egen erfarenhet.

Klippans styrelse 29 februari 2020

Annika Öhrn Ordförande
Andreas Gunnarsson vice ordförande
Anne-Sofie Blomberg sekreterare
Mikael Söllvander vice sekreterare
Sara Landgren 2: vice sekreterare
Karin Elmlund ledamot
Elin Wengelin  ledamot
Mike Malmer ersättare

Senast uppdaterad:
oktober 18, 2020