Tom

Styrelsen

Margareta Hallner ordförande
Annika Öhrn vice ordförande
Anna Björkvall sekreterare
Marie Lindström vice sekreterare
Leena Bryggman ledamot bokföring
Pia Bendtsen ledamot
Mike Malmer ledamot
Camilla Gunnarsson ledamot
Delia Forsman kassör ersättare
Urban Tersén ersättare
Magnus Ström ersättare
Sara Landgren ersättare

Senast uppdaterad:
mars 26, 2022