Hoppa till innehåll

Värdegrund

FUB:s vision

Ett samhälle, en värld, där personer med intellektuell funktionsnedsättning kan leva sitt liv som alla andra.

Den här sidan handlar om vad vi i FUB tror på (värdegrund), och vilka mål vi arbetar för att nå.

 

FUB:s värdegrund

Alla människor har lika värde.

Det betyder att:

 • varje person är viktig
 • alla har rätt att leva ett bra liv.
 • alla ska få respekt och förståelse.
 • alla har rätt att bestämma hur de vill leva sina liv.
 • alla har samma rättigheter och skyldigheter enligt Sveriges lagar.
 • alla har rätt att utvecklas personligt och lära sig det de vill.
 • alla har rätt att vara så friska som möjligt och må så bra som möjligt
 • staten, kommuner och regioner har ansvar för att varje person får det stöd hen behöver.

 

FUB:s mål

Eftersom alla människor är lika mycket värda, är FUB:s mål att alla som har intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv.

Det betyder att:

 • personer med IF ska ha inflytande över sina egna liv.
 • personer med IF ska vara delaktiga i samhället och jämlika med andra.
 • samhället ska vara tillgängligt för alla.
 • personer med IF ska inte bli tvingade till något, inte bli utsatta för våld och inte diskrimineras.
 • personer med IF och deras anhöriga ska ha bästa möjliga hälsa.
 • personer med IF och deras anhöriga ska kunna ha en stabil ekonomi.

För att nå målen behövs att:

 • varje person med IF får det stöd som hen behöver och vill ha.
 • anhöriga till personer med IF får det stöd som de behöver och vill ha.
 • allmänheten har positiva attityder till personer med IF.
 • politiker och andra som bestämmer vet mycket om funktionsnedsättningen och vad som behövs för att personer med IF ska kunna leva ett liv som andra.

 

Lokalföreningarna
Föreningarna ska ansvara för opinionsbildning, lokal intressepolitisk bevakning samt samverka med kommunala och andra myndigheter.
Föreningarna ska också fånga upp medlemmarnas behov av kunskap, sociala kontakter, nätverk och träffpunkter.

Länsförbunden
Lokalföreningar inom samma län/region samlas i ett läns/regionförbund.
Läns/regionförbunden ska bevaka frågor som är angelägna för lokalföreningarna på läns-/regional nivå,
förmedla kunskap och vara ett samordnande forum för utbyte av erfarenheter mellan lokalföreningarna

Riksförbundet
Riksförbundet arbetar intressepolitiskt med övergripande frågor som rör hela landet.
Riksförbundet ska ge stöd och service åt lokalföreningarna, sektionerna och läns/regionförbunden.
Riksförbundet ska tillvarata kunskap och forskning om personer med utvecklingsstörning och föra den kunskapen vidare.

Fråga inte vad FUB kan göra för dig.
Fråga vad du kan göra för FUB!