Tom

Värdegrund

Lokalföreningarna
Föreningarna ska ansvara för opinionsbildning, lokal intressepolitisk bevakning samt samverka med kommunala och andra myndigheter.
Föreningarna ska också fånga upp medlemmarnas behov av kunskap, sociala kontakter, nätverk och träffpunkter.

Länsförbunden
Lokalföreningar inom samma län/region samlas i ett läns/regionförbund.
Läns/regionförbunden ska bevaka frågor som är angelägna för lokalföreningarna på läns-/regional nivå,
förmedla kunskap och vara ett samordnande forum för utbyte av erfarenheter mellan lokalföreningarna

Riksförbundet
Riksförbundet arbetar intressepolitiskt med övergripande frågor som rör hela landet.
Riksförbundet ska ge stöd och service åt lokalföreningarna, sektionerna och läns/regionförbunden.
Riksförbundet ska tillvarata kunskap och forskning om personer med utvecklingsstörning och föra den kunskapen vidare.

Fråga inte vad FUB kan göra för dig.
Fråga vad du kan göra för FUB!
Senast uppdaterad:
oktober 18, 2020