Tom

Rådgivning

Behöver du stöd som medlem

info@vasteras.fub.se

kontakta oss på 021-12 54 89  Margareta Hallner
eller 021-12 60 50 Mia Wengelin

Vi har tre medlemsrådgivare i länet
Patricia Fuentes Västerås
Therese Eriksson Sala
Lena Elg, Hallstahammar

Här hittar du kontaktuppgifter för medlemrådgivare
https://www.fub.se/rad-stod/medlemsradgivare/

Margareta Hallner Västerås
margareta.hallner@fub.se

Marie Hjalmarsson
marie.hjalmarsson@fub.se
https://www.fub.se/rad-stod/rattsombud/lista-over-rattsombud/

Senast uppdaterad:
mars 9, 2021