Västerås Pride parad

Finns intresse att delta på Västerås Pride?

Västerås Pride parad äger rum lördag 2 juli!

Samling för uppställning: kl. 12:15*
Starttid för paraden: kl. 13:15*
*Tiderna kan komma att ändras några minuter framåt eller bakåt – vi informerar såklart om detta i så fall.

Kontakta oss om du vill delta!

info@vasteras.fub.se

Vi har våra fina flaggor med oss.

https://www.facebook.com/FUBMalmo/posts/2248643498610558

Jeanette Fridh, som även är ordförande för FUB Malmö, har tagit fram en gemensam flagga och symbol för personer med funktionsnedsättning, deras rättigheter och allas lika värde!
”Varje dag kan man läsa om personer med olika funktionsnedsättningar i vårt avlånga land som förlorar sin livskvalité , säkerhet och sina rättigheter genom indragna resurser utifrån grunden att det kostar för mycket pengar.
Ingen av våra politiker på regeringsnivå hörs höja rösten och stå upp för personer med funktionsnedsättning och deras rättigheter. Det behövs en ministerpost med uppdraget att driva rättighetsfrågor för personer med funktionsnedsättning, dvs en funktionsrättsminister. Och det behövs NU!
Senast uppdaterad:
juni 26, 2022