Hoppa till innehåll

FUB Västra Götalands län

Om oss

FUB Västra Götaland består av 32 lokalföreningar som arbetar i de 49 kommuner som finns i regionen. För att se vilka lokalföreningarna är se listan längre ner på sidan.

FUB Västra Götalands verksamhet finansieras huvudsakligast genom bidrag från regionen.

Bildandet av FUB Västra Götaland har visat sig vara framgångsrikt även om resorna har blivit talrika i den stora regionen. FUB Västra Götaland har byggt upp ett bra samarbete med den politiska ledningen.

FUB Västra Götaland arbetar på två plan – stödet till lokalföreningarna och enskilda medlemmar

samt det intressepolitiska arbetet gentemot politiker och tjänstemän.

Utbildningsverksamheten och stödet till enskilda personer i regionen är omfattande och positivt.

Inre Ringen Västra Götaland (F.D.Läns-Klippan) bedriver en viktig intressepolitisk verksamhet och har vid flera tillfällen bjudit in politiker till möten.

Liten bakgrundshistoria:

FUB Västra Götaland bildades den 21 april 2001 på Billingehus i Skövde genom en sammanslagning av Länsförbunden i Skaraborg, Älvsborg och Göteborgs och Bohuslän. Bildandet av det nya länsförbundet hade föregåtts av en planeringstid av tre år i form av ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Orsaken till sammanslagningen av länsförbunden var att Västra Götalandslän bildades den 1 januari 1998. Ett år senare slogs landstingen för Skaraborg, Älvsborg och Göteborg och Bohus län samman till Västra Götalandsregionen under ledning av ett regionfullmäktige med säte i Vänersborg. För att kunna påverka den politiska ledningen i regionen kände sig FUB-rörelsen mer eller mindre tvingade att omorganisera sig.

 FUB Skaraborg hade ett kansli på Vårdcentrum i Vara med en anställd – Barbro Johansson och FUB Älvsborg hade ett kansli på Spinnaren i Borås. FUB Västra Götaland tog över de båda kanslierna och anställde samtidigt en ombudsman Bo-Lennart Andersson. Bo-Lennart hade fungerat som projektledare under planeringsperioden med stöd av Elaine Johansson och representanter från de gamla länsförbunden. Elaine som tidigare varit förbundsordförande för Riksförbundet FUB blev sedan vald till FUB Västra Götalands första ordförande.

Sektionerna Klippan, Grunden och Gerda bildade Läns-Klippan och Anna Niklasson valdes till dess ordförande.

På Klippans årsmöte 7 april 2018 bytte Klippan Västra Götaland namn till Inre Ringen Västra Götaland

Kontaktperson

Lillemor Holgersson
lillemor.holgersson@fub.se
0510-179 74
070-754 68 98

Bankgiro: 5951-4067

Webbplats: https://www.fub.se/lokal/fub-vastra-gotalands-lan/

Länsförbund: FUB Västra Götalands län

Lokalföreningar