Hoppa till innehåll

Resursgrupper

FUB Västra Götalands Resursgrupper 2023/2024:

– 4 Prioriterade områden:

 • DV/Arbete        (se Goda tips i fliken bilagor nedan)
 • Fritid:
 • Hälsa:
 • Utbildning:

 

Övriga områden:

 • Konferens:
 • Skola/Barn och ungdom:
 • Välfärdsteknik
 • Personlig Assistans:
 • IT/Marknadsföring/Medlemsrekrytering:

 

 • Stöd till lokalföreningar (ev. ny resursgrupp):

 

 • Boende (vilande):

 

Klicka på LäsMer för ytterligare information

Läs mer

– 4 Prioriterade områden:

DV/Arbete:

Uppgift: Att förmedla kunskap och inspiration om arbete och daglig verksamhet.
Vi som är med i gruppen är:
Eva Borgede
Malin Lyckgård
Helena Molker-Lovén
Annie Pettersson
Gunnel Trygg
Lars Ödman

 

Fritid:

Uppgift: Att …..
Vi som är med i gruppen är:

Helen, Mark

 

Hälsa:

Uppgift: Att …..
Vi som är med i gruppen är:

Elaine Johansson

Lillemor Holgersson

Helena K

Helena M (?)

Fredrik

 

Utbildning:

Uppgift: Att …..
Vi som är med i gruppen är:

Barbro Berger

Ida Klint

Elaine Johansson

Anna

 

 

 

 

 

Övriga områden:

Konferens:

Uppgift: Att planera konferenser och webbcafé

Vi som är med i gruppen är:

May-Louise Överås, sammankallande

Lillemor Holgersson

Ida Klint

Gunnel Trygg

Carina Pettersson

Anna Anteryd

Skola/Barn och ungdom:

Uppgift: Att planera hur vi ska kunna använda Barnkonventionen/Lagen i arbetet i Västra GötalandVi som är med i gruppen är:

Barbro Berger, sammankallande

Erica Olsson

Ida Klint

Helen Lindblom

Malin Lyckgård

Carina Pettersson

Välfärdsteknik

Uppgift: Att vevaka och informera om AllAgeHub och övrigt om välfärdsteknik. För ut information om dessa frågor till våra lokalföreningar.Vi som är med i gruppen är:

Helena Molker Lovén, sammankallande

Malin Lyckgård

Helen Lindblom

Personlig Assistans:

Uppgift: Bevaka utredningen från regeringen om huvudmannaskapet och remissvar från Nka därefter kalla till möte i gruppen.

Vi som är med i gruppen är:

Elaine Johansson – Sammankallande

Barbro Berger

May-Louise Överås

Gunnel Trygg

IT/Marknadsföring/Medlemsrekrytering:

Uppgift: Hemsidan och alla sociala plattformar (digital marknadsföring)

Vi som är med i gruppen är:

Malin Lyckgård, sammankallande

Helen Lindblom

Ida Klint

Gert Holmér

Angela Karlsson

Stöd till lokalföreningar (ev. ny resursgrupp):

Uppgift: Att …..
Vi som är med i gruppen är:

 

Boende (vilande):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor