Tom

Rådgivning

Rättsombud

Ibland behöver man hjälp för att få rätt
Det är inte lätt att kunna alla lagar och regler själv.
Därför finns FUB:s RÄTTSOMBUD
Rättsombuden hjälper FUB:s medlemmar med frågor om lagar och rättigheter.
Det kan gälla till exempel din rätt till bostad, personlig assistans, ledsagare eller daglig verksamhet.
Rättsombuden kan hjälpa till med att skriva brev och överklaganden.
De kan också vara med på möten och i domstolen.
        – Rättsombuden väljs av FUB och har tystnadsplikt.
        – Det kostar ingenting att få hjälp av FUB:s rättsombud.

Medlemsrådgivare

När du behöver någon att prata med!
– Ibland kanske du behöver tala med någon om det som är viktigt för dig.
– Då kan FUB:s medlemsrådgivare vara till hjälp.
– Medlemsrådgivarna ska försöka ge dig råd och stöd och svara på dina frågor.
– Det kan vara frågor om vad som helst som har samband med utvecklingsstörning.
– Du kan till exempel få veta vad FUB gör där du bor.
– Du kan få hjälp att kontakta myndigheter som kommunen, landstinget eller försäkringskassan.
– Medlemsrådgivare kan kontaktas via FUB:s lokalförening eller via FUB:s kansli i Stockholm.
– Medlemsrådgivare väljs av FUB och har tystnadsplikt.
– Det Kostar ingenting att få hjälp av FUB:s medlemsrådgivare.

Läs mer

Senast uppdaterad:
april 11, 2021