Hoppa till innehåll

Ordförandebrev 4 -2023

Publicerad:

Ordförande och Vice Ordförande har ordet – Brev nr 4 – 2023 FUB Västra Götaland

Det har varit en väldigt intensiv höst. Det händer mycket på funktionshinderområdet och vi måste vara uppmärksamma i vårt arbete.

 

Vad är aktuellt i Sverige? De nationella funktionshindersorganisationerna har varit inriktade på att diskutera och beskriva hur FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning används och fungerar kommunalt, regionalt och nationellt. Funktionsrätt Sverige, Institutet för mänskliga rättigheter och Svenska Regeringen kommer att rapportera till FN-konventionens övervakningskommitté den 11–12 mars 2024 hur Sverige följer konventionens innehåll.

På Internationella funktionshinderdagen den 3 december presenterades rapporten ”Respekt för rättigheter?” på ett seminarium i riksdagen. Rapporten är civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till funktionsrättskonventionen. Rapporten innehåller 120 sidor av kritik, 134 förslag till förändringar och det är 83 organisationer som står bakom.

Den 29–30 november bjöd Länsstyrelserna och Myndigheten för delaktighet in till två mycket intressanta digitala föreläsningar. Bland föreläsarna var Professor Magnus Tideman som gjorde en tillbaka- och framåtblick på villkoren för personer med funktionsnedsättning.

Det var 1800 personer som deltog under dessa två dagar. Om du inte hade möjlighet att vara med så kan du i efterhand gå in på länken ”MFD Nationell samling för delaktighet 2023 Dag 1 on Vimeo” och ”MFD Nationell samling för delaktighet 2023 Dag 2 on Vimeo”.

Vi har ännu inte fått svar på utredningen om ändrat huvudmannaskap för personlig assistans. Den har varit ute på remiss och departementet håller på att gå igenom svaren.

 

Vad är aktuellt i Regionen? Omorganisationen i regionen har bidragit till att samrådet som funnits sedan regionen bildades 1999 har förändrats. Det centrala samrådet träffar bara politiker och tjänstepersoner från Beredningen för mänskliga rättigheter som inte har något ansvar för sjukvårdsfrågor. Tidigare fanns Hälso- och sjukvårdsstyrelsen HSS som nu ersatts av Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden. Den samlade funktionshinderrörelsen har skickat en skrivelse 1 och påtalat detta förhållande. På senaste samrådet den 5 december var frågan uppe till diskussion. Vi får se om det blir någon positiv lösning under nästa år.

 

Vad har hänt och vad händer i FUB Västra Götaland? På seminariehelgen på Vann Spa den 21 och 22 oktober presenterades resursgrupperna för de prioriterade arbetsområdena DV/Arbete, Fritid, Hälsa och Utbildning/Kompetens.

Vi skickade ett mejl till alla ordförande i lokalföreningar och frågade hur de arbetade med att erbjuda personer med IF en meningsfull fritid. I de svar vi fick var det mycket fokus på vad de hade för fritidsaktiviteter. Det var dock några som beskrev att de arbetade mycket med kommunen och andra organisationer och föreningar. Någon tog fram broschyrer till BVC och några andra var och pratade i skolan.

Vi tog kontakt med de 8 politiska partierna i regionen för att få till stånd ett digitalt möte, som sedan ägde rum den 13 november. Moderaterna, Vänsterpartiet och Liberalerna deltog. Vi fick inget svar från övriga partier. Från FUB:s sida var det enbart styrelsen. Vi tog upp följande frågor

• Lätt Läst

• Digitalt utanförskap

• Habilitering

• Arbete och sysselsättning

• Sjukvård

Politikerna visade stort intresse men kunskapen var dålig. De skulle ta med sig frågorna. Vi avslutade med att påtala att vi kommer att återkomma nästa år och följa upp frågorna med dem.

Vårens planering hittills ser ut som följer:

• 18/1 AU

• 14/2 Styrelsemöte

• 13/3 Digit. styrelseträff Utjämningssystemet med Stefan Römer, 18.30-20.00

• 6/4 Ombudsmöte

• 14/5 Hjälpmedelsriksdagen på Svenska Mässan och digitalt

• 21/5 Anhörigdag på Dalheimers Hus med Funktionsrätt, Nka (= Nationellt kompetenscenter anhöriga) och Huntingtons sjukdom.

Tillsammans med styrelsen vill vi framföra ett stort tack för 2023 och önska er alla en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR.

 

Västra Götaland i december 2023

Elaine Johansson Ordförande

Helen Lindblom Vice Ordförande

Bilagor