Ordföranden har ordet – Brev nr 1 – 2021

Ordföranden har ordet – Brev nr 1 – 2021 FUB Västra Götaland

Smittspridningen fortsätter i landet och tröttheten breder ut sig. Personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) drabbas väldigt mycket av isoleringen. På många platser har den dagliga verksamheten inte varit öppen men här i Mölndal har de öppnat upp nu. Jag vågar dock inte låta min dotter gå dit innan hon fått sin vaccination. Särskolorna verkar däremot ha fungerat vilket är väldigt bra. Fritidsaktiviteterna har varit nedstängda på de flesta håll undantag där man kunnat vara utomhus.

I förra veckan gick Socialstyrelsen ut med en rapport om smittspridningen bland samtliga personer med LSS-insatser. Under 2020 blev 4,2 % smittade med covid 19 vilket motsvarade drygt 3 500 personer. Av dessa avled 149 personer vilket motsvarar 4 % av de drabbade. Detta är en väldigt stor grupp i samhället och detta pratas det inte om. Jag vet att Riksförbundet FUB haft kontakt med Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten men inte mötts av någon förståelse. Det hela handlade om att FUB tycker att gruppen med IF ska komma längre fram i kön till vaccinationerna. Det är mycket viktigt att samhället får reda på att det inte bara är de äldre i samhället som är i riskgruppen. Än en gång kan vi konstatera att personer med IF blir diskriminerade i samhället.

Nyligen presenterades också en nationell utredning om merkostnader för personer som bor i LSS-boenden. Riksförbundet FUB har vid otaliga tillfällen påtalat att personer med IF har stora ekonomiska svårigheter. Vi är många föräldrar som ekonomiskt hjälper till i olika situationer. Gruppen som tvingas söka ekonomiskt stöd i kommunerna har också ökat. Utredningen om merkostnader i bostäder visar väldigt tydligt att gruppen som bor i LSS-bostäder får betala alldeles för mycket för sin bostad. Rapporten har nu överlämnats till regeringen och vi kan hoppas på att det blir förbättringar framöver. Men varför ska allt ta så otroligt lång tid. Sverige är väldigt senfärdiga i många sammanhang inte minst i jämförelse med många andra länder i Europa.

 

Informationen

Ladda hem hela brevet i Bilagor

Läs mer

Bilagor

Senast uppdaterad:
april 19, 2021