73 förslag för att fler ska få arbete

Personer med funktionsnedsättning har mer sällan ett arbete än andra. Det är inte bra för samhället och det är inte bra för personer som vill ha arbete.

Därför har 50 funktionsrättsorganisationer skrivit 73 förslag om hur fler personer med funktionsnedsättning kan få arbete. Idag lämnades förslagen till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

– Tyvärr har det blivit svårare för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) att få ett arbete, och under pandemin har det blivit ännu värre, säger Anders Lago, ordförande för Riksförbundet FUB. Arbetsförmedlingen har mindre service. Allt färre med IF får jobb på Samhall, och chansen är liten att till exempel få ett jobb med lönebidrag. Det är mycket som måste göras för att ändra på detta, och därför kommer de 73 förslagen vid en väldigt bra tidpunkt.

Läs mer

Publicerad:
onsdag 16 juni 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
FUB:s medlemstidning Unik. I varje tidning finns en till tidning - den lättlästa delen.Nyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se