Åldrande: Ny webbutbildning!

Premiär för en ny webbutbildning för LSS-personal och anhöriga!

På konferensen ”Åldern har sin rätt” lanserades en ny webbutbildning. Utbildningen riktar sig till de som jobbar inom LSS, till anhöriga och till dig som är intresserad av frågor om åldrande och intellektuell funktionsnedsättning. Webbutbildningen innehåller nio olika kapitel:

  • Delaktighet
  • Åldrande
  • Smärta
  • Demenssjukdom
  • Arbete
  • Livsstil och hälsa
  • Förlust, sorg och död
  • Vård i livets slutskede
  • Goda exempel

Utbildningen tar ungefär fyra timmar. Du behöver en dator. Du hittar utbildningen här. 

Utbildningen togs fram av Riksförbundet FUB och Svenskt Demenscentrum, med finansiering av Allmänna Arvsfonden. 

Vi vill tacka alla som deltog i den första delen av konferensserien ”Åldern har sin rätt” som blev en stor succé. På plats fanns bland annat Anders Wieslander (dagens konferencier), Wilhelmina Hoffman (chef, Svenskt Demenscentrum), Margareta Lunde-Martinsson (sjuksköterska) och Barry Karlsson (neuropsykolog).

Nu ser vi framåt mot den kommande konferensen den 14 april som vänder sig till dig med utvecklingsstörning. Mer information om konferensen hittar du här.

Publicerad:
fredag 30 mars 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se