”Allas rätt till nätet” – seminarium om digital delaktighet

Träffa Arvsfondsprojektet Anpassad IT på seminariet ”Allas rätt till nätet – funktionsvariationer och digital delaktighet” den 5 oktober 2016 i Stockholm.

Projektledare Kerstin Gatu kommer, tillsammans med deltagare med måttlig utvecklingsstörning, att visa hur de använder datorn i kursen på folkhögskolan.

Det blir också diskussion om digital delaktighet och livslångt lärande för personer med måttlig utvecklingsstörning som inte kan läsa och skriva.

Läs programmet i inbjudan – klicka på Bilagor här nedanför.

Anmälan till anmalan.digitaldelaktighet@folkbildning.net senast 20 september 2016.

Anpassad IT – vägen till digital delaktighet, drivs av Riksförbundet FUB i samarbete med Mora folkhögskola och får pengar av Arvsfonden. 

Arvsfondens logotyp

Publicerad:
torsdag 8 september 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se