Anhörig föreläsning

Tips på en kostnadsfri föreläsning med Maria Bauer.

Onsdag 21 mars klockan 18-20.

Regionhuset Robertviksgatan 7 Luleå

Föreläsningen är riktad till anhöriga som lever med någon som har en funktionsnedsättning,

psykisk ohälsa, missbruk, eller är äldre och kronisk sjuk.

Att förlora sin roll som barn, förälder och maka/make och istället bli vårdare på heltid.

Anmälan till: ann-catrin.nyberg@soc.lulea.se (begränsat antal platser)

Publicerad:
torsdag 8 mars 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se