Anmälan senast 21 september: Seminariehelg på Vann Spa 20-21 oktober

20–21 oktober 2018
på VANN Spa och konferens, Brastad.
FUB Västra Götaland inbjuder alla medlemmar och intresserade
till denna seminariehelg.
Tillsammans får vi kunskap, inspireras, delar erfarenheter och
knyter nya kontakter.

Anmälan: Senast 21 september (uppdaterad datum).

Läs hela inbjudan och programmet i bilagan nedan.

Frågor besvaras av: May-Louise Överås: overas1@hotmail.comeller 0707 – 36 30 71.

Publicerad:
torsdag 30 augusti 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se