Anna Pella och Lotta Frecon om Forum FUB Flerfunktionsnedsättning

Viktig information:
Förbundsstyrelsen bestämmer den 27 mars vad som händer med FUB:s förbundsstämma, Inre Ringens riksstämma och Forum FUB.
Klicka här för att läsa information om vad FUB gör på grund av corona-viruset. 

Tre frågor till Anna Pella och Lotta Frecon, som på Forum FUB Flerfunktionsnedsättning den 8 maj håller en workshop om utmaningar och möjligheter i en familj där ett barn har flerfunktionsnedsättning.

1. Vad kommer er workshop att handla om?
– Vi kommer att prata om de utmaningar och möjligheter som våra liv består av, på grund av och tack vare att våra äldsta döttrar föddes med flerfunktionsedsättning. Men också om hur ett tidigt stöd och samverkan mellan olika aktörer kan bidra till ett gott liv för hela familjen. Våra familjer träffades på spädbarnsverksamheten Tittut i Stockholm när våra döttrar var små och när Anna skrev boken När du ler stannar tiden tyckte Lotta, som är pedagog, att den var för viktig för att ”bara” finnas i bokhyllan. Vi håller nu workshops för professionella och anhöriga runt om i Sverige på temat Gott liv för alla.

2. Varför är det viktigt att berätta om hur familjelivet ser ut?
– Vi tror att det behövs kunskap och reflektion på alla nivåer i samhället om hur situationen ser ut i familjer med barn med flerfunktionsnedsättning, eftersom det påverkar hela familjen på ett sätt som många inte känner till. Det är avgörande med ett bra stöd till personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga, dels för personens överlevnad och livskvalitet, men även för föräldrars och syskons hälsa, som på sikt annars kan komma att kosta samhället mycket pengar.

3. Vad hoppas ni att deltagarna får med sig från er workshop?
– Vi hoppas att många får en aha-upplevelse eller känner igen sig, oavsett om man står nära en person med flerfunktionsnedsättning eller inte. Vi hoppas också att alla som är där blir inspirerade att stå upp för dessa familjers rättigheter och att FUB ska arbeta ännu mer för denna grupp i sitt påverkansarbete framöver. Om man utgår från dem med störst behov så brukar det stärka alla i slutänden.

Program och anmälan: www.anhoriga.se/forum2020 (Om du deltar på FUB:s förbundsstämma eller Inre Ringens riksstämma ingår Forum FUB, både Flerfunktionsnedsättning på fredagen och God man på lördagen.)

Foto: Agneta Heins

Publicerad:
fredag 6 mars 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se