”Ansökan om ett vanligt liv”

Om kampanjen

 Många av FUB:s medlemmar behöver stöd och hjälp för att få vardagen att fungera. Det som är en självklarhet för människor utan funktionshinder, är för många av FUB:s medlemmar något som man måste ansöka om för att kunna göra. Under LSS-utredningen kom frågorna i fokus och i samband med FUB:s remissvar diskuterades behov av en informationskampanj. Utgångspunkt var att lyfta fram medlemmarnas situation och på vilket sätt de riskerar att påverkas negativt av riktlinjerna i LSS. LSS-frågorna är alltid aktuella och tyvärr har lagen fortsatt urholkats de senaste åren.

 Mål & syfte Kampanjen har två grundläggande syften:

• Sätta fokus på det orimliga i att en del medborgare – många av FUB:s medlemmar – måste ansöka om vardagssaker som är en självklar del av livet för alla andra

• Visa FUB:s betydelse för medlemmarna genom att synas, höras och ta plats i det offentliga rummet – en möjlighet att markera förbundets närvaro under valåret.

Målen med kampanjen är att:

• skapa en tydligare bild av FUB och visa vilka frågor förbundet driver

• underlätta värvningen av nya medlemmar

• göra allmänheten medveten om konsekvenserna av försämringar inom LSS för medlemmarna

• förstärka samarbetet mellan riks och lokalföreningar

Publicerad:
tisdag 29 juli 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se