Att flytta hemifrån – för dig med en funktionsnedsättning

Informationsträff 20 oktober kl 17-19

Informationsträffen är kostnadsfri. Begränsat antal platser. Anmäl dig senast den 19 oktober till Lisa Andréasson 031- 367 94 27 eller Eva Dornerus 031- 367 98 05

Västra Hisingen, Amhults Torg 7

Vingen, Lokal Tärnan

Vad innebär en bostad med särskild service och vem får möjlighet till detta stöd? Vilket annat stöd finns möjlighet till i en ordinär bostad? Hur går en behovsbedömning till? Lots för barn och vuxna med en funktionsnedsättning bjuder in till en informationsträff med planeringsledare inom funktionshinderområdet, 1:e socialsekreterare  inom myndighetsutövning, anhörigkonsulent och en person som berättar om sin egna upplevelse av att flytta hemifrån.

Välkommen!

Göteborgs Stad

Publicerad:
torsdag 15 september 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se