Avslutning för projektet Anpassad IT

Kerstin Gatu, projektledare, berättade om erfarenheterna som gjorts i projektet ”Anpassad IT – vägen till delaktighet”. Både elever, stödpersoner och andra har lärt sig så mycket i projektet.

Per Lodenius (C), riksdagsledamot, talade om digital delaktighet, att gå från från vackra ord till verklighet.

Cecilia Olsson, specialpedagog, talade om förutsättningar och behov hos personer med måttlig utvecklingsstörning.

Michael Kjellberg var tekniskt ansvarig i projektet och berättade om kognitivt tillgänglig teknik.

Mer digital delaktighet

Judith Timoney från Riksförbundet FUB påminde om rätten till livslångt lärande och digital delaktighet.   Många svenskar använder internet. 93 av 100 personer har internetuppkoppling i sitt hem.

Men när det gäller personer med utvecklingsstörning är det inte alls lika många som har internet. 

Nästan alla som använder internet skickar och tar emot mejl. FUB:s Arvsfondsprojekt Anpassad IT har gjort många saker. En sak var att visa att personer som inte kan läsa eller skriva kan skicka och ta emot mejl om de får rätt stöd.

Vad behövs för att fler personer med utvecklingsstörning ska bli digitalt delaktiga? 

  1. Tillgång till wifi i LSS-bostäder och daglig verksamhet – det är långt är från självklart idag.
  2. Tillgång till anpassade program. Det finns exempel på enkla mejlprogram, men de har blivit omoderna och funkar på smarta mobiler och surfplattor. Post- och telestyrelsen (PTS) har ett tydligt uppdrag att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning.
  3. Kunskap om anpassad IT och en vilja hos verksamhetsansvariga och personal att sänka de digitala trösklarna som finns för den personkrets som de har till uppgift att stödja.

Deltagarna tar plats på avslutningskonferensen för Anpassad IT
Deltagarna tar plats på avslutningskonferensen för Anpassad IT

Cecilia Olsson, fil dr, specialpedagog berättar om målgruppen, personer med måttlig utvecklingsstörning.
Cecilia Olsson, fil dr, specialpedagog berättar om målgruppen, personer med måttlig utvecklingsstörning. 

Kerstin Gatu berättar om kursen som projektet Anpassad IT gjort.
Kerstin Gatu berättar om kursen som projektet Anpassad IT gjort.

Tid för samtal på avslutningskonferens för Anpassad IT.
Tid för samtal på avslutningskonferens för Anpassad IT.

Moderator Per Lodenius och Conny Bergqvist från FUB samtalar.
Moderator Per Lodenius och Conny Bergqvist från FUB samtalar.

Deltagare på avslutningskonferens för Anpassad IT, Judith Timoney i förgrunden till vänster.
Deltagare på avslutningskonferens för Anpassad IT, Judith Timoney från Riksförbundet FUB i förgrunden till vänster.

Stiftelsen ALA/FUB startade projektet Anpassad IT som genomfördes på Mora folkhögskola och har finansierats av Arvsfonden. Erfarenheter från Anpassad IT läggs ut på www.sikta.nu.

Arvsfondens logotyp

Publicerad:
fredag 27 januari 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se